Karriär

Bra folk och bra virke sedan 1912

Vill du vara med och utveckla morgondagens sågverk? Vi är en del av en spännande bransch där trä möter teknik och blir till hållbara material för framtiden.

Frödinge Hällerum AB är en av regionens främsta aktörer inom vidareförädling av träprodukter. Vår verksamhet präglas av stark framtidstro och fokus på hållbara produkter, något vi når genom motiverade medarbetare som trivs. Frödinge Hällerum består av två sågverk och ett legohyvleri, samt inköpsbolaget Frödinge Hällerum Skog AB som förser våra två sågverk med råvara från närområdet. Övervägande del av produktionen förädlas i egna hyvlerier och råspontslucklinje. Vi är en internationell aktör med cirka 75% på export.

Våra cirka 75 ansvarsfulla medarbetare har lett Frödinge Hällerum AB till att bli den stabila aktör vi är idag, och nu söker vi ytterligare kompetens som vill följa med på vår fortsatta resa med fokus på dig som medarbetare, hållbarhet och kvalitet.

Nedan ser du de tjänster vi utlyser just nu. Du är alltid välkommen med en spontanansökan!