Energi

Del i en hållbar energilösning

Som en del i en hållbar energilösning är skogens restprodukter en viktig del av framtidens energiomställning.

Grot, eller ”Grenar och toppar” är ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved. Enkelt uttryckt är grot de avverkningsrester som lämnas på hygget om man bara tar ut stamveden. Vid uttag av grot är det av stor vikt att man även här tar hänsyn till natur- och miljövärden. Detta innebär bland annat att man bör lämna kvar minst 20 procent av grenarna och topparna på hygget. Särskilt viktigt är att lämna grova grenar och toppar från tall och lövträd.

Andra energiprodukter som vi använder oss av är restprodukter från sågverken, så kallade biprodukter. Sågspån, torrflis och bark i olika blandningar är sådana exempel.

Frödinge Hällerum AB köper och säljer alla på marknaden förekommande energisortiment som skogen producerar. På övervägande av den areal som vi föryngringsavverkar görs uttag av grot som sedan flisas och levereras till flertalet värmepannor, där bland annat till Vimmerby Energi. Frödinge Hällerum AB försörjer även byn Frödinge med närvärme genom pannan som även värmer både våra lokaler och virkestorkar med.

Är ni intresserade av att leverera en hållbar energiprodukt eller har några funderingar?  Ta då gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion. Är du i behov av energiprodukter? Ta då kontakt med Joakim på telefon 070-536 02 25.