Hänsyn och Certifiering

Håll standarden

För att tillgodose våra kunders önskemål och för att skapa ett uthålligt skogsbruk är Frödinge Hällerum AB certifierade enligt PEFC samt att vi innehar spårbarhetscertifikat för FSC®.

Certifiering innebär att en produkt eller tjänst utförs enligt en viss bestämd standard. För vår del betyder det att vi eftersträvar ett uthålligt, lönsamt och miljövänligt brukande av skogen och dess produkter. Våra huvudentreprenörer är utbildade och innehar själva certifikat för att säkerställa de olika värdena.

Om du som skogsägare väljer att certifiera din skogsfastighet betyder det att du tar hänsyn till nationella-, kulturella och sociala intressen. En viss frivillig avsättning av den produktiva skogen skall avsättas för inriktning på naturvård. Vidare krävs det att du som skogsägare har en Grön Skogsbruksplan. I normalfallet ger certifieringen en högre virkesintäkt än vad din kostnad är för att bedriva ett uthålligt skogsbruk. På detta sätt är det enkelt att värna flera intressen till en ringa kostnad.

Frödinge Hällerum AB är ombud via PanCert AB för att certifiera Dig som skogsägare. Är detta intressant för dig så ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.