Med rötterna i skogen sedan 1912

För skogsägare
För kunder

0

Snittavstånd till råvaran
(km)

0

Produktion
(m3 sågad vara)

0

Producerad närvärme till Frödinge samhälle
(MWh)
Hållbarhet

För kommande
generationer

För att värna återväxten av den ryktbara Vimmerbyfuran plockar vi kottar för att kunna återplantera den bästa av skogar efter avverkning. Det ger möjlighet för kommande generationer att få lika stor glädje och nytta av skogen som vi har.

Läs mer
Karriär

Att jobba på
Frödinge Hällerum

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Att medvetet arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna locka, bibehålla och få möjlighet att utveckla medarbetare med rätt kompetens är en av våra viktigaste strategiska frågor.

Se lediga tjänster