Vår vision

Med rötterna i framtiden sedan 1912

Frödinge Hällerum AB ska vara ledande inom kvalitet och hållbarhet, med kontroll på hela värdekedjan från skog till vidareförädlade träprodukter.

Som råvaruköpare ska vi verka för att bedriva ett miljöriktigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart skogsbruk. Vid våra produktionsenheter ska vi ständigt utveckla verksamheten med hållbarhet som ledstjärna, för en effektiv och inkluderande industri.