Föryngringsavverkning

Förbered för morgondagen

Föryngringsavverkning skapar grunden för nästa generation skog.

Föryngringsavverkning innebär att man avverkar träden i ett äldre bestånd. Föryngringsavverkning, eller slutavverkning, är den åtgärd som ger störst intäkt. Samtidigt skapar det grunden för nästa generation av skog.

Kvalitén på utförda arbeten är för Frödinge Hällerum AB och våra entreprenörer grunden för långsiktigt förtroende och fortsatta samarbeten. Vi arbetar utifrån en långsiktig relation och då krävs moderna och professionella avverkningsgrupper som ständigt tävlar med sig själva om att bli bättre, både inom produktion och miljö. Rätt sortiment, rätt kalibrering och rätt aptering för att ständigt jaga det högsta sågbara utbytet ur skogarna. Att ständigt arbeta med att maximera den sågbara andelen ur skogen lägger grunden för ett bra netto. För oss är det därför en självklarhet att de större skördarna vi använder oss av är kvalitetssäkrade genom Biometria, allt för att skapa högsta möjliga virkesvärde för dig som leverantör. Detta sammantaget ger dig som skogsägare en trygghet när du väljer att låta din skog förädlas av Frödinge Hällerum AB.

Frödinge Hällerum AB har resurser att genom våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med hela, eller delar av, ditt föryngringsarbete. Är detta intressant för dig så ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.