Våra tjänster

I partnerskap med skogen sedan 1912

Vi ger nytt liv åt din skogsråvara och återplanterar så att naturens process kan börja om. Föryngringsavverkning är inte slutet för ett träd, det är bara början.

Frödinge Hällerum AB eftersträvar att vara din bästa samarbetspartner med en hög serviceanda för dig och ditt skogsbruk. Oavsett vart ni bor eller hur aktiva ni själva är i er skog, finns närheten och kompetensen hos Frödinge Hällerum AB. Vi finns bara ett telefonsamtal bort.