Om Frödinge Hällerum

Där framtid och tradition möts sedan 1912

Vilka vi är

Vi är ett familjeägt sågverksföretag för skogsägare kring nordöstra Småland och södra Östergötland med slutkunder i Sverige och på exportmarknader.

Våra råvaruinköp görs inom en medelradie av 5 mil, så vi har råvaran mer eller mindre precis utanför dörren till våra sågverk. Närhet och kunskapen om skogen ger oss de bästa förutsättningarna att tillsammans med markägare och slutkund kunna fatta långsiktiga beslut som gynnar såväl skogen, markägaren och virkeskonsumenten. Kalla oss gärna Träskallar - hos oss är det beröm!

Vad vi gör

Vår styrka är att vi kan nyttja det lilla företagets stora flexibilitet. Vi köper in råvaran i egen regi, sågar och vidareförädlar den vid våra egna sågverk och hyvellinjer. Vi tillverkar även råspontsluckor samt legohyvlar.

När råvaran från skogen möter vår industri sker det med ödmjukhet kring att den växt under decennier i skogen innan den når oss. Därför gör vi vårt allra yttersta för att sönderdela varje stock på ett så optimalt och kundanpassat sätt som möjligt.
Produkterna vi gör är centrala för att vi ska kunna fasa ut fossila produkter och säkra en hållbar framtid för kommande generationer.

Via vår panna som eldas med våra biprodukter på Frödinge Sågverk levererar vi även närvärme till Frödinge samhälle.

Hur vi tänker

Vår filosofi är att en avverkning inte är slutet för ett träd – det är bara början. Vi ombesörjer även återplantering för att kommande generationer ska få lika stor glädje och nytta av skogen som vi har. För oss är det en ynnest att få förädla skogsägares timmer, där enbart våra kunders fantasi sätter gränserna. Långsiktiga relationer med våra råvaruleverantörer och virkeskunder är avgörande för att vi ska kunna leverera virke av hög kvalitet till marknaden år efter år.  Därför arbetar vi långsiktigt i alla våra relationer, genom såväl goda som tuffa tider.

73

Antal anställda

0

Andel kvinnor
(%)

0

Gemensam erfarenhet
(år)

0

Produktion
(m3 sågad vara)