Gallring

Skapar förutsättningar

Att gallra skogen i rätt tid, med rätt uttag, med rätt stamval och maskiner skapar du både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom att gallra bort stammar av sämre kvalitet eller nedsatt tillväxt ökar du produktionen av värdefullt virke.

Att gallra sin skog anser vi är en självklarhet. Lika så att gallringen skall syfta till att förbättra kvalitén och produktionen i beståndet, inte för att kortsiktigt få ut pengar. Att gallra skogen i tid, med rätt uttag och rätt stamval samt med rätt maskiner är också en självklarhet. Det vanliga är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid. Man lämnar de träd som passar för ståndorten, eller växtplatsen, samtidigt som inriktningen kan vara både mot produktion och/eller naturvärde.

Frödinge Hällerum AB samarbetar med flera huvudentreprenörer när det gäller gallring. Genom en bredd av olika maskintyper är vi kompletta för allt från klenare förstagallringar till grövre timmerställningar.

Frödinge Hällerum AB har resurser att genom våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med hela, eller delar av, ditt gallringsbehov. Är detta intressant för dig så ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.