Certifikat

Certifikat

Vi är certifierade enligt PEFC och FSC för ett hållbart skogsbruk. Nedan finner du även våra certifikat gällande KD och hållfasthetssorterat virke.

PEFC (pdf)
FSC (pdf)
KD - Hällerum (pdf)
KD - Frödinge (pdf)
Visuellt hållfasthetssorterad konstruktionsvirke. Gran produktion Frödinge
Maskinellt hållfasthetssorterad konstruktionsvirke. Gran produktion Frödinge.
Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Furu prod Hällerum.
Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Furu Hällerum.
Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont.
UKCA Certificate Hällerum Machine strength graded structural timber.
UKCA Certificate Frödinge Machine strength graded structural timber.