Föryngring och återbeskogning

Träffa din nya skog

Som råvaruleverantör till Frödinge Hällerum AB har du även möjlighet att köpa vår egna tallplanta, ”FH-plantan”.

Att föryngra sin skog efter avverkning är för alla en självklarhet, antingen i form av fröträdsställning eller skärm, sådd eller som en traditionell återplantering. Allt beror på vad som lämpar sig bäst för marken, både vad det gäller föryngringsmetod och inte minst vad det avser trädslagsval.

Skogsplantor är en färskvara. Därför valde vi att år 2019 bygga en egen terminal, med ett kylrum på 270 m³, för att alltid kunna garantera kvalitén genom hela planthanteringsprocessen. På detta sätt levereras plantorna direkt från plantskolan, via vår terminal, och vidare till din skog för att skapa nästa generations träråvara. Detta möjliggör även att vi kan tillhandahålla alla typer av plantor under hela säsongen.

Som råvaruleverantör till Frödinge Hällerum AB har du även möjlighet att köpa vår egna tallplanta, ”Frödinge Hällerum plantan”. FH-plantan har vi själva tagit fram genom kottplockning från vår välkända Vimmerbyfura, för att erbjuda en planta av beståndsfrö med ett för området optimala förutsättningar för vår fina furukvalité.

Frödinge Hällerum AB har resurser att genom våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med hela, eller delar av, återbeskogningsprocessen. Är detta intressant för dig så ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.