Affärsidé

Vår affärsidé

Där skog möter innovation sedan 1912

Att arbeta med skog som råvara förpliktigar. Vi fattar inte bara beslut som är gynnsamma för dagen – Vi måste tänka längre än så.

Vår affärsidé är enkel:

Vi tänker långsiktigt. Från föryngringsavverkning och återplantering till vidareförädling av våra produkter där varje planka, varje list eller varje panel behandlas med den respekt som råvaran som vuxit i decennier förtjänar. Bara då kan våra kunder uppleva den kvalitet som kommer av Vimmerbyfuran och granen i vårt närområde.

Genom det lilla företagets stora flexibilitet kan vi skapa högsta möjliga kundanpassning, service och kortast möjliga leveranstid för våra kunder.