Solparken tar form, men först...

…Behöver det röjas!

Och där är vi glada över att vara en del av arbetet tillsammans med vår duktiga entreprenörer Långbrössle Skogsstjänst, Br. Ekström, Nilssons Flis samt Jonas Johansson.

Solparken i Hultsfred är ett mångmiljonprojekt som finansieras av H&M, Neoen och Alight. Det blir Sveriges största anläggning med ett område på 144 hektar som kommer att generera en installerad effekt på 90MWh. Tillräckligt mycket för att förse 26.000 villor med el!

Vårt uppdrag är att buskröja och ta ned skog för att göra plats för panelerna. Allt sker såklart efter en noga utformad naturvårdsplan. På vissa områden sparas sälg, enbuskar, tall, högstubbar av björk och ek. Även rishögar lämnas kvar för att bli boplats åt fågelliv.

Flygfältet visade sig vara en intressant plats med höga naturvärden, där till exempel arter som vanligtvis bara finns på Öland har återfunnits. Just områden med extra höga naturvärden är givetvis undantagna. Man tror till och med att solparksanläggningen kan göra området än mer artrikt då beskuggningen från panelerna kommer att gynna växtlighet och djurliv. Win-win-win: förnyelsebar el, högre artrikedom och råvara från skogen som kommer till användning!

Anläggningen planeras att strömsättas i mars 2025.