Välkommen till vår nya hemsida!

Vi har även tagit fram en ny logotyp

Vi har även tagit fram en ny logotyp som kommer att vara gemensamför hela vår verksamhet; Frödinge Hällerum Skog och Frödinge Hällerum Timber. Detta för att det ska bli än mer tydligt i vår kommunikation att vi har kontroll på hela värdekedjan från skog till vidareförädlade träprodukter, där råvaran kommer från trakten. Vi hoppas att du gillar det nya.