Snart är april här

En är aldrig sysslolös med en skogsfastighet, april månad är inget undantag

En är aldrig sysslolös med en skogsfastighet, april månad är inget undantag. Med hjälp av en skogsbruksplan får du en bra översikt av vilka åtgärder som behöver göras på din fasighet. Har du ingen Grön Skogsbruksplan, eller behöver du uppdatera din befintliga? Då är du välkommen att kontakta oss! Givetvis står vi till tjänst även kring övriga åtgärder eller frågor för just din skog. Vi levererar till våra egna sågverk och har således kontroll på hela kedjan från skog till vidareförädlat. Välkommen att kontakta oss!