Nu är plantsäsongen här!

Nytt för i år är att vi har tagit fram en egen planta

Nytt för i år är att vi har tagit fram en egen planta, patenterad Frödinge Hällerum. Då vi alltid optimerar för en hög timmerandel i skogen har vi äntligen lyckats få fram en planta som har kvadratiskt stamform. Vårt sågutbyte vid våra sågverk har således ökat till 95%!